Om oss

Vad är Localfind?

En av de viktigaste faktorerna som gör Localfind till en unik företagstjänst är vårt engagemang i varje enskilt företag. Vi tror på att bygga goda, nära och långsiktiga relationer med våra kunder, där varje företags unika förutsättningar och målsättningar ligger till grund för att vi ska kunna uppfylla deras förväntningar på bästa sätt.
Image Background

Vår strategi och precision.

Vår strategi och precision är en nyckelfaktor i Localfinds arbete med att hjälpa företag växa. Genom att kartlägga varje företags specifika behov, målsättningar och förutsättningar, använder vi beprövade metoder och AI-teknik för att skapa oss en djupare insikt i vilka strategier och metoder som passar bäst för just ert företag.

När ni ansluter er till vår tjänst med Premium plus, tilldelas ni en personlig kontakt som har i uppdrag att hitta rätt strategier och metoder för att stärka er digitala närvaro och därigenom öka tillväxten i ert företag. Genom att använda användardata, analysverktyg och AI-teknik samlar vi in och analyserar data för att uppnå era målsättningar på ett effektivt sätt.

Vårt fokus på precision och strategi är avgörande för att vi ska kunna hjälpa företag att växa på bästa sätt, och vår skräddarsydda metodik gör att varje företag kan känna sig tryggt i vårt samarbete.

Vi tror på att erbjuda en helhetslösning som verkligen hjälper företag att växa och nå sin fulla potential online. Detta innebär att vi inkluderar en noggrann strategi och personlig kontakt som en del av vår grundtjänst, utan extra kostnad.

Genom att erbjuda alla dessa funktioner i vår grundtjänst, utan några extra kostnader, gör vi oss till en av de mest kostnadseffektiva marknadsföringsverktygen på marknaden.

Anpassad tjänst efter dina behov

Vi på Localfind strävar efter att hjälpa dig att uppnå dina önskemål och målsättningar genom att anpassa vår tjänst efter dina behov. Vi förstår att varje företag är unikt och har sina egna utmaningar och därför arbetar vi hårt för att anpassa oss efter just dina specifika behov. Vi erbjuder grundläggande tjänster som kan anpassas efter ditt företags skiftande behov. Du förbinder dig inte till ett av tre alternativ, däremot med vårt Premium Plus paket får du det bästa vi har med marknadsföring och content creation i ett helt år. Möjligheten att ta emot bokningar utan att betala dyra månadskostnader och mycket mer.

Grundläggande

Företag som tillhör denna kategori har inte behov av särskild hjälp från Localfind för att driva tillväxt, men vill ha tillgång till alla de verktyg och experter som ingår i medlemskapet. Deras främsta behov är att synas på Localfind och dra nytta av plattformens marknadsföringspotential för att nå ut till nya kunder. I denna grupp tillkommer i regel inga extra kostnader på behovsanpassad hjälp.

Måttligt behov

Denna grupp av företag är i behov av Localfinds samlade resurser såsom verktyg och experter som ingår i medlemskapet. Förutom att synas på plattformen behöver de också hjälp utanför Localfind med exempelvis annonsering, grafisk design, webbutveckling, sociala medier med mera för att öka sin digitala närvaro och på så sätt driva tillväxt och öka försäljningen.

Stort eller kritiskt behov

Företag som befinner sig i denna kategori har ett stort eller kritiskt behov av Localfinds samlade resurser. Det kan bero på en brist på tid eller motivation för att se till att företaget fortsätter växa, eller så kan det handla om akuta situationer där företagets överlevnad är hotad. I dessa fall lägger vi ned betydande resurser för att möta företagets behov. Vi arbetar nära företaget för att identifiera utmaningar och utveckla en skräddarsydd strategi för att återställa tillväxten och säkra företagets framtid.

Trusted by over 30000+ users

Here is what some of them have to say about Wiloke